Openscale 2007

Místo konání

Kategorie

Propozice

Jednotlivé kategorie old-timerů budou soutěžit dle národních pravidel tj. pro BV-1 a BV-3 maximum 90s, pro BV-2 150s, BV-min. 60s Absolutní vítěz bude určen v FLY OFF- jediný let bez omezení, nebo nebude-li více soutěžících se třemi maximy, pak ten s nejmenší ztrátou...

Absolutní vítěz v kategorii dvacetinek a oldtimerů BV obdrží peněžitou odměnu 5000 Kč + pohár, ceny pro další dva v pořadí. Podobně nejlepší z žáků (do 15let) obdrží finanční částku 3000,- Kč. Petříkův pohár pro mládež do 15 let s oldtimery BV (bez rozdílu tříd). Vítěz obdrží pohár a diplom, všichni další pak věcné ceny.

Časový plán

Přihlášky a vklady

senioři 100,- Kč, nevýděleční 50,- Kč, žáci 0,-
zašlete do 30.4.2007 na adresu ředitele soutěže: Ing. Lubomír Koutný, Záhřebská 33, Brno 616 00, tel. +420 549 252 561

Ubytování

Parkování

Upozornění

Na letišti bude pravděpodobně normální plachtařský provoz, místo startů - po dohodě s řídícím létání, dbejte pokynů pořadatele, celá akce bude v kalendáři soutěží CMMS, ale dále již nijak více pojištěna

Pořadatel

brněnští minimaketáři a old-timeristé za pomoci přátel malých modelů

Sponzoři

Poznámka

nesoutěžní kategorie, hlavně pak RC minimakety jak komerční lety předváděčů, tak i létání pro radost je nutné vzájemně koordinovat, aby nedošlo k nežádoucímu rušení Kategorie M CO2 + el. bude zařazena do soutěže, pokud se do 30.4.2007 přihlásí alespon 10 soutěžících