Nejbližší akce

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

27.09.2024

Hluk 2024 - podzim

KATEGORIE MCO2 - Makety poháněné motorem MODELA CO2

Definice

Maketa je zmenšeninou (kopií) letadla těžšího než vzduch, které neslo člověka a které létalo.

Charakteristika modelu M CO2

Poměr zmenšení ani hmotnost není předepsána. Pro pohon modelu je předepsán motor(y) MODELA CO2 se standardní nádrží. K plnění se používají malé bombičky.

Počet letů

Každý soutěžící má právo na tři platné lety.

Definice platného letu

Za platný let se považuje:

 1. trvá li let při prvním pokusu 20 s nebo více
 2. druhý pokus s jakýmkoli výsledkem

Definice pokusu

Za pokus se považuje, je li model vypuštěn a jestliže:

 1. let je kratší, než 20 s po vypuštění modelu
 2. během vzletu nebo měřeného letu se oddělí část modelu

Poznámka: Jestliže se při druhém pokusu oddělí část modelu, započítává se čas dosažený modelem do tohoto okamžiku.

Počet pokusů

V případě neúspěšného pokusu o platný let má soutěžící právo na druhý pokus.

Statické hodnocení

Ke statickému (stavebnímu) hodnocení předloží soutěžící publikovaný třípohledový výkres, alespoň jednu fotografii a barevné schéma (případně jeho popis) skutečného letadla. Nejméně dva bodovači hodnotí společně úplnost a úroveň předložených podkladů, tvarovou a konstrukční podobnost, podobnost zbarvení modelu se vzorem, kvalitu zpracování a celkový dojem. Model může při statickém hodnocení získat maximálně 90 bodů.

podkladymax. 15 bodů
půdorysmax. 15 bodů
bokorys max. 15 bodů
čelní pohled max. 10 bodů
zbarvení max. 15 bodů
kvalita zpracování max. 20 bodů
celkový dojemmax. 10 bodů

Letové hodnocení

 1. Nadhodnocení - N
  Modely, u kterých je v důsledku jejich koncepce předpoklad k nižším výkonům, obdrží k letům procenta z dosažených výkonů. U modelů, které mají více prvků nadhodnocení se jednotlivá nadhodnocení sčítají. Maximálně však lze získat 35% nadhodnocení.
  • víceplošník, dolnoplošník, kachna - 15%
  • vícemotorové modely, samokřídla, plováky - 20%
  • zvláštní nadhodnocení - max. 15%
  Poznámka: U víceplošníků se uděluje nadhodnocení za každou další nosnou plochu; u vícemotorových modelů se uděluje nadhodnocení za každý funkční motor.
  Přiměřenou část zvláštního nadhodnocení mohou bodovači udělit za prvky, které snižují letovou schopnost modelu a nejsou zahrnuty v základní bodovací tabulce. Takovými prvky jsou např. složitý přistávací nebo výztužný systém, maketa motoru, výzbroj, výstroj a další.
 2. Letový součinitel K: K = 1 + N / 100
 3. Letové maximum M: M = 100 / K (s)
 4. Letové body L (maximálně 100 bodů): L = T * K
  kde T - aritmetický průměr ze dvou lepších letů

Celkové hodnocení

 1. Do konečného hodnocení se bere průměr ze dvou lepších letů
 2. Pro celkové hodnocení se sčítají body ze statického hodnocení (S) a body získané v letovém hodnocení (L).
 3. Pokud model v letovém hodnocení nezískal žádné body, nezapočítávají se do celkového hodnocení ani body ze stavebního hodnocení.
 4. V případě použití více modelů se pro individuální umístění započítává nejlepší dosažený výsledek.

Vzlet modelu

Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi. Létá se systémem volného létání.

Počet modelů

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže maximálně se dvěma modely.

Poznámky

Model musí létat s částmi, se kterými byl hodnocen. Mezi statickým hodnocením a lety je možné vyměnit pouze vrtuli a u maket se zatahovacím podvozkem podvozek odejmout.