Rakovnické minimakety 2007

Po loňské premiéře je zde znova setkání minimaket. Pro ty, co nebyli na loňském setkání, jde o malé makety poháněné gumovým svazkem, motorkem CO2 nebo elektro,tedy kategorie

Zúčastnit se ovšem může i ten, kdo tyto malé makety řídí radiem. Jedná se nám totiž hlavně o setkání modelářů se všemi průvodními jevy – tedy hlavně debata nad modely, podklady a fígle pro létání. Na letošní setkání jsme se navíc v loňském roce dohodli, že vyzkoušíme postavit a zalétat makety podle starých plánků,

Golden Age Cup

Podrobnosti k této akci jsou na internetových stránkách LMK Rakovník

A teď trochu organizačních věcí. Akci plánujeme jako dvoudenní na 2.–3. června. Létat budeme na modelářské ploše u letiště Aeroklubu Rakovník, kde pro nás platí určitá pravidla. Ubytování je možné u klubovny ve vlastním stanu nebo přívěsu. V klubovně máme možnost něco ohřát nebo uložit do ledničky, něco k pití se rovněž najde. Pokud by chtěl někdo přijet už v pátek, budu na letišti do osmi hodin, jinak v sobotu tam budu už kolem osmé.

K vlastnímu programu: v sobotu bychom začali statickým hodnocením podle tabulek, které se v loňském roce osvědčily. Budeme mít sice rozhodčí, ale stejně patrně budeme bodovat všichni (část programu „debata o modelech“. Proto připomínám – fotky, plánky podklady rovněž s sebou). Létání budeme organizovat na místě podle počasí a situace na letišti. Večer bude možné posedět u ohně a pokračovat v debatě. Nedělní dopoledne bychom nechali pro pokračování v létání (podle počasí) a vyhodnocení akce.

Účastnický poplatek by byl jako vloni mírný – na úhradu benzínu do centrály (pokud budeme používat 220V), plyn do sporáku a ledničky.

Už teď se na Vás těší organizátoři akce – Drahoslav Dvořák a Radek Gregovský.

Kontakt na mě:

Informace najdete i na stránkách LMK Rakovník

Za pořadatele Drahoslav Dvořák, LMK Rakovník