Nejbližší akce

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

Letov Š-39

Konstruktér ing. Alois Šmolík v roce 1931 navrhl pro továrnu Letov historicky první československé seriově vyráběné "lidové letadélko" Letov Š-39. Úspěšná stále zdokonalujicí se konstrukce byla vyráběna v několika seriích a do poloviny třicátých let Š-39 byla nejrozšířenějším sportovním letadlem u nás, v našich aeroklubech sloužily až do vypuknuti druhé světové valky.
Model Š-39 díky konstrukční jednoduchosti, dlouhé přídi a atraktivnímu zbarvení je vhodnou předlohou pro stavbu minimakety na gumový pohon. Jeho stavba není složitá a dodržíme-li nastavení modelu tak, jak je uvedeno na výkrese, model letí téměř okamžitě z ruky.

Autor: Radek Gregovský

Dvacetinka Letov Š-39

Dvacetinka Letov Š-39

Stavební plán

Je k dispozici ve formátu PDF. Po vytištění pečlivě změříme, zda je plán vytištěn tak, aby rozpětí a délka modelu odpovídaly popisu na výkresu. Špatné nastavení tisku by nás po postavení celého modelu hodně mrzelo.

Plán Stavební plán PDF (715kB)

Stavba (neoznačené míry jsou v milimetrech)

Balzu ke stavbě vybíráme pečlivě, musí být lehká, ale dostatečně pevná. Balsu řežeme zlomenou žiletkou značky Rapid, Tiger nebo Tatra. K lepení použijeme Kanagom (pozn. redakce: v současnosti prodáváný červený Kanagom je pro modeláře nepoužitelný. Náhradou může být řídké vteřinové lepidlo nanášené jehlou nebo acetonové lepidlo L-510 prodávané v modelářských potřebách, které již při přičichnutí smrdí jako starý dobrý červený Kanagom a i po zředění nitroředidlem lepí). Model lepíme přímo na výkrese chráněném čirou plastikovou fólií.

Trup

Obě bočnice slepíme současně na sobě z dílů 1, 2, z podélníků 2x2 a příček o průřezu 1,5x2 a 1x2. V zadní části vlepíme výkližek z balzy 2, který po sejmutí obou bočnic vypouzdříme papírovou trubičkou o vnitřním průměru 2 na uložení bambusového závěsu pro uchycení gumového svazku. Nyní bočnice opatrně přebrousíme. Dále oba boky přišpendlíme horní rovnou stranou k výkresu a vlepíme mezi ně příčky - v přední části 1,5x2 a v zadní části 1x2. Po zaschnutí trup odšpendlíme a do přední části vlepíme díl 3 a polopřepážku 410. Prostor mezi polopřepážkou 3, 4, 5 a 6, 7, 8 potáhneme balzou tl. 0,8. Zadní část od polopřepážky 8 polepíme třemi kusy podélníků o průřezu 1x2, dolní část trupu vylepíme balzou 0,8. Hotovou kostru trupu přebrousíme. Hlavici vybrousíme z balsového hranolu tl. 20 a sedlo z balzy tl. 5 a překližky tl. 1.

Křídlo

Na výkrese je kreslena pravá část křídla plnou čarou a levá čárkovaně! Podle profilu křídla zhotovíme plechovou šablonu a jejíž pomocí nařežeme z balzy tl. 1 horní a dolní pásky žeber. Na výkres přišpendlíme náběžnou a odtokovou lištu, ve které jsme předem vyřízli v místě žeber zářezy pro zapuštění dolních pásků. Nyní mezi náběžku a odtokovku vlepíme všechny dolní pásky a přilepíme hlavní a pomocný nosník. V místě pomocného nosníku podložíme křídlo lištou vysokou 2mm a dolepíme horní pásky v zadní části klínovitě seříznuté. Koncové oblouky lamelujeme ze tří lišt o průřezu 1x1 a na ně osazení z balzy 1,5. Po slepení obě samostatné poloviny křídla opatrně přebrousíme a slepíme v jeden celek.

Ocasní plochy

slepíme přímo na výkrese z balzových lišt o průřezech uvedených na výkrese. Po zaschnutí je opatrně přebrousíme.

Podvozek

Kola slepíme z balzy nebo vybrousíme z extrudovaného polystyrénu. Jejich středy vypouzdříme papírovou trubičkou. Podvozek slepíme ze struny o průměru 0,8, nohy 11 z překližky tl. 1 a bambusu o průměru 0,8.

Pohonné ústrojí

Listy vrtule vyřízneme z balsy tl. 2 zrcadlového řezu. Jejich čepy jsou z bambusového kolíku o průměru 2. Střed vrtule slepíme z balzy tl. 8, jeho čelo a dno z překližky tl. 1 a zepředu nalepíme zarážku z ocelové pérové podložky, která tak zajistí volnoběh vrtule po vytočení svazku. Podložku přilepíme epoxydem. Hřídel ohneme z ocelového drátu o průměru 1mm a na závěs gumového svazku natavíme polystyrén z licího rámečku plastikové stavebnice a jehlovými pilníky upravíme do tvaru dle výkresu. Hřídel usadíme do hlavice ve vyosení 5o dolů a 2o doprava, navlékneme malý skleněný korálek tvořící ložisko, nasadíme vrtuli a ukončíme očkem pro natáčení svazku.

Potah

Pro potah použijeme tenký vláknitý papír Japan nebo Modelspan. Po vypnutí vodou papír přelakujem dvěmi nebo třemi vrstvami zředěného napínacího laku a jednou zředěným vrchním lesklým lakem. Pravou polovinu křídla podložíme do negativu 3mm a levou 1mm. Křídlo v našpendlené šabloně vypínáme ve vzepětí i v prokroucení do negativu. Jestli budeme model stříkat barvami, je vhodné vláknitý papír důkladněji prolakovat, jinak se nám po nástřiku na modelu objeví černé póry. Pro stříkání použijeme barvy Humbrol. Znak na trupu zhotovíme pomocí obtisku. Dělení ocasních ploch a křidélek naznačíme černou linkou.

Sestavení

Na trup přilepíme středovou vzpěru, která je slepená z tvrdé balzy a na ni v přesném úhlu náběhu nalepíme křídlo. Po té dolepíme vzpěry křídla, ocasní plochy, podvozek a ostruhu. Pozorně sledujeme geometrii modelu podle výkresu, aby model nebyl pokroucený. Na koncích křídel zkontrolujeme správné nastavení do negativu. Na modelu dokončíme zbývající detaily, motor, větrné štítky z tenkého celuloidu a figurku pilota vybroušeného z extrudovaného polystyrénu.

Pohon

K pohonu použijeme gumu FAI TAN II. Oko gumy o průřezu 5x1 a délce 500mm. Hmotnost modelu i se svazkem by se měla pohybovat okolo 20g. Prototyp nebylo třeba pro dodržení těžiště dovažovat. Hmotnější model osadíme větším průřezem a kratší délkou gumového svazku.

Létání

Před létáním zkontrolujeme geometrii modelu, vyosení hlavice, negativ na křídle a polohu těžiště po vytočení gumového svazku. Případné chyby odstraníme nakroucením křídla nad vysoušečem vlasů a dovážením modelu. Za klidného a bezvětrného počasí model zakloužeme do vysoké trávy. Model by měl klesat v mírné levé zatáčce. Případné nedostatky odstraníme přihýbáním VOP a SOP. Nyní svazek natočíme na 150 otáček, pokud model po hození houpe, vyosíme podložením hlavici dolů, jestli létá v úzkých kruzích, vyosíme hlavici vpravo. Postupně zvyšujeme otáčky a veškeré zásahy do seřízení modelu provádíme postupně a s rozvahou.

Dokumentace

Dokumentace skutečného stroje byla uveřejněna v časopise Letectví a Kosmonautika ročník 96, číslo 9 (září).

Fotografie modelu