Nejbližší akce

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

27.09.2024

Hluk 2024 - podzim

Měření motoru Rapier L1

Před časem bylo možno na webových diskusích najít názory typu "rapiery už netáhnou jako dřív". Jsem v této kategorii novicem, ale anžto jsem již doblblý svým vědeckým povoláním, začal jsem dumat jak tah motorků změřit.

První, neúspěšný pokus o měření tahu motoru amatérskými prostředky

První pokus

Záběr na stand s uchyceným motorem

Stand s L1

Záznam jednoho motoru - nefiltrovaný

Nefiltrovaný záznam
jednoho L1

První myšlenka je zjevná. Motorek usadit do lože na kus překližky, celé to šupnout na váhu, motor zapálit a sledovat kolik že to naměřím. Bydlím v domě který má v přízemí lékárnu, i nelenil jsem, vypůjčil od lékárníků přesné váhy a provedl pokus. Fotka je bohužel velmi neostrá, ale pro představu snad stačí. Pokus byl úspěšný jen do té míry, že motorek hořel. Ale o tahu jsem se toho moc nedozvěděl, čísílka létala jako zběsilá. Motor má tah poměrně nestejnoměrný (což je pochopitelně dáno již principem chodu). Jde tedy žádoucí získat kompletní záznam tahu, pokud možno s nějakou vyšší vzorkovací frekvencí.

I zaskočil jsem za kolegy měřiči a dali jsme dohromady měřící stand. Byl použit snímač síly HBM DFS2, měřící ústředna HBM Spider 8 a běžný notebook. Za zapůjčení děkujeme firmě (kdo uhodne ?) HBM. Vzorkovací frekvence byla stanovena na na 100Hz. Stand jsme odtáhli na vrchol schodů kam chodí závisláci z práce kouřit, otevřeli jsme okno a udělali první pokus. Ale ouha, doutnák dohořel a motorek smutně zhasnul, respektive se ani nezapálil. Zkoušel jsem další kusy z krabičky, ale výsledek byl stále stejný, až na jeden odvážný Rapier, který vzplál, táhnul a jehož záznam se podařilo pořídit. Smutně jsem zahnal kolegy měřiče, druhý den přivezl druhou krabičku Rapierů L1 a pokus jsme opakovali. Tentokráte se již podařilo zapálit čtyři kusy, takže nějaké výsledky jsou v následujících grafech.

Na prvním grafu je výsledek měření prvního motorku (první krabička), čistá nefiltrovaná data. Je vidět že chod je hodně nestejnoměrný a celkově má zajímavý tvar. Pokles (pod nulu) na konci je způsoben snížením hmotnosti vypáleného motoru.

Na druhém grafu jsou společně všechny průběhy, které se podařilo naměřit, vyfiltrované plovoucím průměrem, aby bylo krapet vidět, jak to vlastně táhne. Zajímavé je, že motorek z první krabičky má průběh tahu výrazně jiný, ostatní motorky také netáhnou úplně stejně, ale přece jen jsou krapet příbuzné.

Výsledek měření pěti motorů Rapier L1

Výsledek měření pěti motorů Rapier L1

Průměrná velikost tahu i doba chodu zhruba odpovídá údajům výrobce. Rovnoměrný tah zrovna není, ale můžeme ho tak nanejvýš změřit a to je tak všechno co s tím můžeme dělat.

Autor: Ruja