Nejbližší akce

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

27.09.2024

Hluk 2024 - podzim

Představení kategorií FAC

Mnozí si všimli, že v předběžných propozicích Openscale 2008 se objevila novinka - kategorie Jumbo Scale. Protože se jedná snad i o premiérovou soutěž v této kategorii v ČR, požádali jsme Bernarda Guesta, hlavního iniciátora celé akce, zda by pro server MinimaketyCZ nenapsal krátké představení těchto modelů. Nečekali jsme, že by jsme materiál dostali nějak rychle, ale překvapení na nás čekalo hned druhý den v mailboxu. Pojďte se tedy, společně s námi, podívat, o čem kategorie Jumbo Scale jsou.

Pár úvodních slov ke kategoriím dosud v ČR nezavedeným od Bernarda Guesta

Ilustrativní obrázek Liberátora Chrise Starleafa v kategorii Jumbo (rozpětí 1500 mm, pohon čtyřmi gumovými svazky). Obrázek použit s laskavým svolením Mika Stuarta (Zdroj: http://www.ffscale.co.uk/page3kk.htm)

B24 Chrise Starleafa

Nejprve mi dovolte citovat z webu Klubu Leteckých Es (Flying Aces Club - FAC):

"Klub létajících es je sdružení jednotlivců společného zájmu který občas hraničí s vášní. Naším záměrem je zachovat a rozšířit stavbu a létání s tradičními volně létajícími modely dřevěné potahované konstrukce. I když jsme občas soutěživí, rádi nabídneme novinky, technická řešení, pomoc a kamarádství všem kdo věří v ducha FAC. Stavět! Létat! Zvítězit! “

Členové FAC jsou oddanými modeláři volně létajících modelů které baví spíše létání než stavba, i když staví krásné modely. V soutěžích FAC jsou letové časy modelů velmi důležité, takže modely se staví lehké a létavé.

Velké FAC soutěže mají kolem čtyřiceti letových kategorií, z nichž většina je pro makety (existují i kategorie pro nemaketové modely, např. malé gumou poháněné oldtimery, atd.). [Pozn. redakce – v originálním článku je použit termín event – událost, neboť se dělení týká spíše typu soutěže než modelu jako takového. V textu používáme termín kategorie, který nám zní lépe. Nejedná se ovšem o kategorii modelů ale spíše o druh/typ soutěže] Makety jsou rozděleny podle pohonu na gumou poháněné (většina kategorií je právě pro ně) a CO2/elektrický pohon. V dalším se budeme věnovat pouze modelům poháněným gumovým svazkem.

V zásadě jsou dva druhy kategorií:

 1. Hodnocené
 2. S hromadným startem

Hodnocené kategorie jsou založeny na součtu tří druhů bodů:

 1. Statické hodnocení
  kdy skupina bodovačů hodnotí maketový vzhled, zpracování, zbarvení, atd. Statické hodnocení většinou probíhá před letovou částí.
 2. Bonusové body
  kdy jsou danému modelu přiděleny extra body v závislosti na jeho konfiguraci. Například kabinový hornoplošník (Piper Cub, apod.) neobdrží žádné extra body (neboť se snadno staví a dobře létá), ale konstrukce které létají obtížně (samokřídla, vícemotorové letouny, kachna s plováky, atd.) získají bonusové body v závislosti na konfiguraci (konkrétní hodnoty jsou v pravidlech).
 3. Letové body
  kdy je do celkového počtu bodů použit nejdelší ze tří soutěžních letů. Aby byl let považován za oficiální musí trvat nejméně 20 vteřin. Celkový počet bodů pro hodnocenou kategorii je součet statických bodů, bonusových bodů a letových bodů.
Fotografie z webu Mika Stuarta ukazuje Toma Allena startujícího svůj Jumbo Westland Pterodactyl Mk.IV. Tento model získal spoustu bonusových bodů! Obrázek použit s laskavým svolením Mika Stuarta (Zdroj: http://www.ffscale.co.uk/page3kk.htm)

Westland Pterodactyl

Hlavními hodnocenými kategoriemi jsou:

Existují i další kategorie s hodnocenou statikou, pro zájemce odkazuji na pravidla FAC.

Pokud se podíváte na následující odkaz na stránky Mika Stuarta, najdete tam sérii fotografií z FAC soutěže 2006 - statika (přes 40 kategorií a přes 300 soutěžících): http://www.ffscale.co.uk/page3kk.htm. Na následujícím odkazu jsou fotografie a videa z letové části. http://www.ffscale.co.uk/page3ll.htm.

Pár poznámek k pravidlům FAC hodnocených kategorií:

 1. není nutná nebo důležitá maketovost konstrukce, jako např. rozložení žeber.
 2. pokud neměla předloha prohnutý profil není prohnutý profil povolen u modelu.
 3. There is no ROG requirement a průměr vrtule není omezen.
 4. při statickém hodnocení není uvažována vrtule.
 5. podvozek může být na modelu v zasunutém stavu.
 6. mohou se zúčastnit modely proudových letadel nebo vícemotorových letadel s vrtulí umístěnou jinak než u předlohy.
P51 Mustang Chrise Starleafa pro kategorii Hromadný start – druhá světová válka (všimněte si zjednodušené konstrukce). Obrázek použit s laskavým svolením Mika Stuarta (Zdroj: http://www.ffscale.co.uk/star.htm)

P-51B pro hromadný start

Kategorie s hromadným startem jsou kategorie s uvažováním pouze letové části, kdy soutěžící startují své modely současně a potom doufají že přistanou jako poslední. Tyto kategorie jsou většinou omezeny na určitý druh předloh (takže mezi sebou soutěží letouny z určitého období nebo s podobnými vlastnostmi, tak jako v reálném světě). Příklady takové kategorie jsou První světová válka (pro sériově vyráběné stíhací letouny z té doby), Druhá světová válka (dtto), Závody o Thompsonův pohár (pro letouny soutěžící v Thompson Geverově poháru v USA v letech 1929-1939, např. Gee Bee, Percival Mew Gull, Caudron, atd.). Tyto kategorie probíhají ve striktně daných časových intervalech, kdy příprava ke startu, let a návrat modelu musí proběhnout během dané doby. Například ředitel soutěže vyhlásí natáčení svazku a ohlásí čas startu. Všichni soutěžící začnou natáčet svazky a připraví se na start. Pokud svazek praskne nebo je poškozen nemohou jej vyměnit a ze soutěže vypadávají. V čase startu vyhlásí ředitel start a všichni soutěžící hromadně odstartují. Během letu má každý soutěžící svého „mechanika“, který let sleduje a ohlásí jméno soutěžícího v okamžiku kdy se model dotkne země nebo zmizí z dohledu. Ředitel soutěže zaznamenává pořadí přistání nejlepší 4–6 se rychle připraví na druhé kolo. Poslední kolo je obvykle pro tři nejlepší soutěžící a ten který přistane jako poslední vítězí.

Úkolem v takové soutěži není jen naučit model létat co nejdéle, ale také zajistit aby nebyl poškozen ani model, ani gumový svazek (během soutěže nejsou povoleny žádné opravy, úpravy ani zalétávání). Svazek musí být uchován tak aby ze sebe vydal to nejlepší v posledním kole.

Jednotlivá kola sestávají ze startu, donášky a natočení modelu pro další start (pokud jste postoupili z předchozího kola). Při napjatém programu to vše musí být zvládnuto do 20 minut!

Modely pro hromadné starty jsou obvykle jednodušší vzhledem k důrazu na létání a absenci statického hodnocení. Jsou to ovšem stále makety a musí tedy mít tvar a zbarvení předlohy.

Doufám že tento článek přispěl k objasnění základního konceptu FAC a že některé z vás inspiruje k účasti na Openscale 2008 s Jumbo modelem nebo modelem pro hromadný start. Pro další informace ohledne FAC maket, pravidel, atd. mě můžete kontaktovat přímo na adrese b.guest[zavináč]iaag.geo.uni-muenchen.de

Bernard Guest