Nejbližší akce

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

27.09.2024

Hluk 2024 - podzim

Pravidla kategorie M-min 1:20

Statické bodování - Openscale 2007

Bodovači při práci, Openscale 2007

Úvod

Na úvod si dovolím malou historickou rekapitulaci: vzhledem k tomu že kategorie dvacetinek je stále živá, má své protagonisty, aktivní stavitele, nadšence ochotné pomáhat s organizací soutěží i jen pouhé obdivovatele, pravidla této kategorie by měla být jak živý prvek odrážející vývoj kategorie v současnosti, tak nositel jisté historické linie a tak trochu nostalgické pojítko s dobami dřívějšími, kdy tato kategorie vyrostla takřka z ničeho do srdeční záležitosti celkem početné minimaketářské komunity. Jenže jak už to bývá, skrze pravidla se sem tam realizovaly ambice a tužby některých jedinců, s důsledky ne zrovna šťastnými. Ještě donedávna panující poněkud neutěšený stav, kdy vedle sebe existovala stará a nepoužívaná pravidla vystavená na stránkách Svazu modelářů ČR a úplně odlišná pravidla používaná na všech soutěžích, je naštěstí minulostí. Přesto všechno platilo a stále platí, že dvacetinky jsou minimakety s těmito vlastnostmi:

Pravidla

1. Národní pravidla M-min - volné makety na gumový pohon

Původní pravidla dvacetinek vznikla z dnešního pohledu v již dávné době konce 70. let minulého století. Od té doby doznala řady velmi podstatných změn. Oficiální verze pravidel je součástí Sportovního řádu Svazu modelářů ČR pod bodem 9.5.2, publikovaného na webu SMČR. Z toho plyne, že se jedná o oficiální pravidla kategorie M-min. Jsou odrazem posunu této kategorie směrem k větší maketovosti a vznikla z aktivity Antonína Alferyho v roce 2012 na základě diskuze na fóru minimaket. Jejich používání na řadě soutěží od té doby prokázalo, že princip na kterém jsou založena je životaschopný.

2. Aktuální úprava národních pravidel (od roku 2020)

Užívání výše odkazovaných pravidel po letech přineslo zjištění, že je přece jen potřeba udělat drobné změny. Týkaly se na jedné straně bodování statiky - ty jsou jen technického rázu, zjednodušují práci bodovačů, mění trochu bodovací tabulku ale na výsledek nemají žádný vliv. Na straně druhé se pak jedná o změny vztahující se k letové části soutěže, konkrétně k hodnocení letů s podvozkem, a to už se týká každého jednoho soutěžícího, kdy se zjednodušila pasáž "Počet letů" a problematika letů s/bez podvozku se přesunula do tabulky nadhodnocení. Znění této poslední úpravy pravidel je zde na webu: ÚPRAVA PRAVIDLA KATEGORIE M-min (2020).

Shrnutí

Kontrola základních rozměrů modelu

Kontrola základních rozměrů modelu

To že aktualizace pravidel není promítnuta do Národních pravidel je dáno tím, že úprava oficiální verze je přece jen složitější proces a pak taky tím, že je změnu třeba v praxi vyzkoušet na několika soutěžích. Takže stávající stav je takový, že jsou zde dvoje pravidla, naštěstí lišící se jen v detailech, a o použití těch kterých rozhoduje pořadatel soutěže. Předpokládám, že se bude používat aktualizovaná verze, která může třeba doznat ještě nějakých změn podle zkušeností které se nasbírají během několika soutěží. Jak jsem uvedl výše, jsou oboje pravidla v hlavních rysech totožná a při zachování měřítka 1:20 a maximálního průměru vrtule 35% rozpětí vyhoví takový model jedněm i druhým pravidlům.

[Pavel Stráník (IX. 2020)]