Nejbližší akce

26.04.2024

Hluk 2024 - jaro

25.05.2024

AIR RACES BRNO 2024

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

Testy různých šarží gumy TAN SS

Před časem byla na diskuzním fóru vášnivá debata o kvalitě gumy TAN SS, jejím testování, serióznosti výrobce a prodejců. Kromě tradičních diskutujících z řad modelářů měl několik příspěvků i Ivan Hořejší, v současné době největší prodejce této gumy u nás. Vzhledem k různým informacím o kvalitě jednotlivých šarží gumy se Ing. Lubomír Koutný pustil do testování několika vzorků gumy TAN SS, které se mu podařilo v letošním roce získat. Testy byly prováděny nejen statickým měřením, ale i testování v letu a to jak v hale tak i venku. Dá se tedy říci, že se jedná asi o nejkomplexnější způsob posouzení kvality testovaných gum. Vlákno z diskuzního fóra je ke zhlédnutí zde.

Celá problematika kvality či nekvality jednotlivých výrobních šarží gumy má však jeden podstatný háček - pořízení té správné gumy, která vyšla z testu jako nejlepší, je velmi ošemetná záležitost. V běžných modelářských obchodech je výběr gumy obvykle redukován na dělení tlustá - tenká, žlutá - šedá, skladem - nevedeme. Požadavek na konkrétní várku dle datumu výroby prodejce spolehlivě uvede do rozpaků. A že opakovatelnost kvality jednotlivých dodávek, ač od seriozního dodavatele a deklarovaných jako totožné, není jistá, je z diskuze také jasně patrné. A to už vůbec pomíjím skutečnost, že některé várky gumy TAN SS, které se opravdu mimořádně povedly, např. TAN SS 01/2010, se mezi běžné smrtelníky nedostaly vůbec, byly prý komplet skoupeny a distribuovány zcela separátními kanály mezi modeláři zabývajícími se soutěžními volně létajícími modely s pohonem gumovým svazkem, každopádně však mimo minimaketářskou obec.

V níže uvedené tabulce je uveden souhrnný přehled měření gumy TAN SS, komplexnější tabulky s výsledky měření a charakteristikou jednotlivých šarží jsou pak ve formátu PDF zde:

1. TAN Super Sport 04/2010, dodáno od Ivana Hořejšího 9.6.2011, specifická hmotnost 3,30g/m

2. TAN Super Sport 07/2011, dodáno od Ivana Hořejšího 20.10.2011, specifická hmotnost 3,95g/m

3. TAN Super Sport 07/2011 (bez záruky), dodáno od Ivana Hořejšího 1.11.2011, specifická hmotnost 3,45g/m

4. TAN Super Sport 07/2011, dodáno od Bernarda Guesta 26.10.2011, specifická hmotnost 3,60g/m

5. TAN Super Sport 07/2011, dodáno od Ivana Hořejšího 21.11.2011, specifická hmotnost 3,65g/m

Komparativní test

Pro ty které problematika testování gumy zajímá hlouběji stojí za to připojit rámcový postup z pera Lubomíra Koutného, jak on tato testování provádí:

1. U gumy je obtížné měřit její tloušťku a šířku, obojí se mění v závislosti na tlaku měřidla (mikrometr, šuplera), takže nejpřesnější je uvádět váhu na metr délky - je to snadné: ustřihnu si přesně metr délky gumy a vážím buď na pérové amatérské váze, nebo na digitální elektronické s přesností na 0,1g.

2. Jako první měřím lineární průtažnost (fixem označím rysky ve vzdálenosti 100 mm od sebe a natáhnu co možná nejvíce, reálné je protažení na cca 900÷950mm, čemuž odpovídá koeficient lineární průtažnosti K(l)=9÷9,5.

3. Druhým parametrem je hystereze - měřím okamžitě po protažení dle bodu (2) a odečítám na pravítku vzdálenost předtím označených rysek (obvyklá hodnota je 106÷112mm, tedy H(0)=6÷12%), totéž opakuji po 30s (H(30) bývá 5÷8%) a opět po minutě (H(60) bývá 3÷6%).

4. Na nominální smyčce měřím obrátkový koeficient, délka smyčky L(n)=100xSQR(2xg/m) (délka svazku v mm je rovna 100 x odmocnina z dvojnásobku váhy na metr, což u gum o průřezu 3,5x1mm činí cca 255÷270mm). Tato se natáčí nejprve na cca 80% z odhadovaných max. otáček, tj. na cca 900 otáček, další natáčení je až do stržení smyčky a to bývá u americké gumy při 1050÷1250 otáčkách, K(m)=10,5÷12,5.

Komparativní letový test:

Zhotovím smyčku tak dlouhou, aby její váha byla cca 2,3g a dám ji do létajícího standu, jímž je 30let starý plovákový dvouplošník na kterém gumy testuji již přes 20let v hale s rovným stropem ve výšce 9m. Stopkami se měří čas od vypuštění z ruky až do přistání na zem. Měří se 3 lety, postupně se natáčí 1.let na 70%, 2.let na 80% a 3.let na 90%. Je-li dobré počasí tak provádím letové testy s modelem P-30 venku na letišti. Z takových měření zhotovím protokol

A pro doplnění informací ke gumě ještě připojuji článek z periodika Volný let autorů Jana Čiháka a Jana Vodičky o gumě TAN Super Sport, převzatý s jejich svolením, stejně tak jako se svolením vydavatele Volného letu Josefa Kubeše.

Felda, Lubomír Koutný, Dušan Garba